Nämä suunnitelmat käsitellään sukukokouksessa kesällä 2017. Sukukokous lopullisesti määrittää näiden sisällön. Tule mukaan päättämään!

Toimintasuunnitelman luonnos kalenterivuosille 2018-2019

Pyritään toteuttamaan seuran sääntöihin 2 ja 3 pykälään kirjattua sukuseuran tarkoitusta.

Keskitytään sukutietojen keräämiseen ja uuden sukukirjan valmisteluun.

Sukututkimus- ja kirjatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa ja seuraava sukukokous järjestetään 2019.

Kerätään sukuseuran jäsenrekisteriin jäsenten sähköpostiosoitteita.

Pidetään yllä sukuseuran Internet - ja Facebook -sivuja.

Lähetetään jäsenille jäsenkirjeitä ja sähköpostia.

Pyritään järjestämään sukuristeily kesällä 2018.

Hankitaan sukuseuraan lisää jäseniä. Panostetaan nuoriin ihmisiin.

Sukuseuran toimintaa rahoitetaan myymällä seuran tuotteita, järjestämällä arpajaisia sekä jäsenmaksulla. Jäsenmaksuksi ehdotamme 20€/vuosi/jäsen.

Hallituksen esitys budjetiksi kalenterivuosille 2018-2019

Talousarvioehdotus vuosille 2018 – 2019 sekä toteutunut v 2016


**v 2017*v 2018*v 2019*v 2016*
TULOT
Jäsenmaksut1300,001400,001500,001460,00
Sukutuotteet/myynnit750,00950,001700,00872,20
Muut
komissiot/hyvitykset100,0010,00
arpajaistuotto250,00280,00v2015 / 192,00
Yhteensä2400,002350,003480,002342,20
MENOT
sukukokous100,00-100,00-
matkat500,00500,00500,00116,65
Ostot
kirjaprojekti/varaus400,00500,001400,00-
sukutuotteet500,00500,00500,001358,89
toimistokulut300,00350,00350,00478,25
Muut
www-sivut150,00150,00160,00161,59
arpajaiset100,00100,00
pankkikulut180,00200,00220,00214,18
Yhteensä2230,002200,003330,002372,51
Voitto/tappio+170,00+150,00+150,00-30,31


Sukuseuran talouden ennakkonäkymät v2018 -2019

Postikulut pienenevät / lähetettävä kirjeposti (vähennys 50 hlö)

Pankkikulut pienenevät/ konekielinen tiliote (alle 1 e/kk)

Kirjanpitokulut / kassakirjanpito (säästö 50 e/v)

Hallituksen kokoukset/ omat tilat (vain matkakuluja)

Kirjaprojektin kulut saattavat kasvaa v2018-19 vaihteessa jonkin verran.

Hieman kirjaennakkomaksuja saataneen jo v2018 lopulla, mutta selvästi enemmän v2019.